Welkom

25 maart 2020 : Infoavond voeding en bewegen – geannuleerd
24 mei 2020 : Garageverkoop (verplaatst omv Herman Van Springel Diamond)

Beste leden,

Na een deugddoende vakantie hebben we weer een kleine brochure voor u klaar. Tijd om het nieuwe werkjaar en de geplande activiteiten van de gezinsbond voor te stellen.

Verderop in de brochure vindt u uitleg over onze klassiekers zoals de garageverkoop en de tweedehandsbeurs.

Zoals jullie merken bieden we maar beperkt activiteiten aan. Enerzijds omdat we maar een kleine bestuursploeg hebben, anderzijds merken we dat het steeds moeilijker wordt om voldoende interesse te wekken.

Daarom vinden we samenwerking met andere verenigingen belangrijk. Zo kan je lezen dat we op 25 maart 2020 om 20u in Sprankel een lezing van Dr. Hendrik Cammu organiseren.

Wanneer je echter denkt “die activiteit mis ik”, of “zou veel bijval kennen”, dan horen we dit graag. Wanneer je ideeën hebt en er mee je schouders wil onderzetten, als individu of als groepje vrienden dan willen we graag in de vorm van een project daarrond samenwerken. Dit kan zonder dat je echt bestuurslid moet worden. Wanneer je dus alleen of met anderen graag onder de vlag van de gezinsbond een activiteit met ons uitwerkt, GRAAG! Stuur een mailtje naar hilde.vanneste1@telenet.be met je voorstel, we bekijken dan hoe we dit verder kunnen uitwerken.

Vele groeten

Namens het bestuur

Hilde Vanneste

Ledenbijdrage 2020 = € 41

Gezinnen, die in 2019 gratis aangesloten waren, of voor 2019 hun bijdrage betaalden, zullen begin oktober per brief vanuit het centrum in Brussel de vraag krijgen om reeds hun bijdrage voor 2020 te betalen. Om alles administratief vlot te laten verlopen, willen we jullie vragen om deze betaling niet te lang uit te stellen.

Dankjewel !